JOTA - Historien

Historien om JOTA går mere end 100 år tilbage. Engelske spejdere anvendte kortbølgeradio og trådløs telegrafi til at kommunikere med. 

Ved 50-års jubilæet for spejderbevægelsen i 1957, var der til verdensjamboreen i England flere spejderledere, der havde medbragt deres kortbølgeradioer. 

Den opsatte radiostation blev så stort et hit, at Leslie Mitchell foreslog, at man skulle holde en jamboree over radioen året efter. Den 10. og 11. maj 1958 var dermed den første officielle JOTA. 

Her deltog omkring 60 stationer, hvoraf de 20 var fra Storbritannien. Håbet blev hurtigt, at det kunne blive til en årlig og tilbagevendende begivenhed. 

Arbejdet med at organisere JOTA overtog Drengespejdernes Verdensorganisation (WOSM) i 1959. Det andet JOTA blev afholdt i tredje weekend i oktober 1959. Det første JOTA i Danmark fandt sted i 1968 efter tre års forarbejde.