Min lodrette HF antenne 80 - 6 meter

Jeg har en bredspektret endepunktsfødet vertikal antenne der givet er lige dårlig til det hele, men alligevel kan anvendes. Det er en Sigma Euro-Comm SE HF X-80.

Antennen er i aluminium, 6 meter lang, dækker 80 - 6 meter (3,5 - 57 MHz), impedans på 50Ω, maks. PEP på 400 Watt og frekvenserne Rx (1.8 - 55 MHz) og Tx 3.5 - 50 MHz) samt mindre end 1.5:1 på alle bånd. Den kræver helt sikkert en antennetuner og jeg er lidt spændt på om den indbyggede antennetuner i Yeasu FT-450D kan klare denne opgave. Jeg skal have sikret god jordforbindelse inden den tilsluttes.
Til Jota vil jeg givet anvende dipol-antenne.

Beregn 1/4 bølge ground plane antenne

Ground Plane antenne er forholdvis enkle at bygge.

For at lave en beregning af længden på de enkelte dele har MØUKD lavet en fin side hvor man kan gøre dette. Tryk på billedet for at komme til beregneren.

Dipol antenne - DIY

Den simpleste antenne at bygge er nok halvbølge dipol-antennen. En antenne er blot en elektrisk leder f.eks to stykker 1½ mm2 kobbertråd.

For at være sikker på at antennen er så tæt på i resonans (hverken kapacitiv reaktans - for kort eller induktiv reaktans - for lang) skal antennen bygges som en ½ bølgelængde. Derved opnås at den kapacitive reaktans og den induktive reaktans der er modsat rettede ophæver hinanden og hvorved at antennen er i resonans. En halvbølge dipol antenne har en fødeimpedans på ca. 73 Ω. 

Strømmen i yderenderne af halvbølgedipolen er 0 og stiger ind mod fødepunktet. Styrken i det udsendte signal bliver større jo større strømmen er. Strømmen i antennen bestemmes af den spænding der er over antennen. Sendeeffekten øges med spændingen. 

For at beregne hvor lang antennens "ben" skal være skal vi vide noget om hvilken frekvens vi ønsker at anvende til amatørradioen.

Hvis vi antager at vi ønsker af benytte 20 meter radioamatørbåndet på HF er frekvensen et sted mellem 14,000 og 14,350 MHz. Vi vælger frekvensen 14,175 MHz i vores beregning.

Længden L på antennen bliver 299,8 (lysets hastighed i Mm/s) x 0,5 (halvbølge) x 0,95 (faktor) / 14,175 (MHz) hvilket bliver 10,05 meter og er totallængden af begge sider inklusiv tilledninger fra koaksialkabel udenfor afskærmningen. Det bliver med andre ord 5,025 meter på hver side igen inklusiv fødeledning indtil skærm. 

Har man brug for en noget mindre antenne f.eks. til 70 cm båndet skal en halvbølge dipol antenne være 16,4 cm til hver side og her kan den hurtige løsning være som på tegningen herunder. Man tager et antennekabel og trækker midterlederen ud af skærmen og klipper ned så den bliver i rette længde.