Rapport - RST koder

En del af det at sende og modtage via amatørradio enten som verbal eller via morse er at sammenfatte og udveksle informationer om kvaliteten af et radiosignal som modtages. RST-koden består af 3 cifre hvor hvert ciffer dækker over en vurdering af et signals læsbarhed "Readability" (R), styrke "Strength" (S) og tone "Tone" (T). Med andre ord sender man som modtager en kvalitetsrapport til den man er i dialog med så vedkommende får en idé om i hvor god kvalitet det sendte er.

Første del af koden er Læsbarheden. Læsbarhed er en vurdering af hvor let eller svært der er at opfatte informationen som modtages under transmissionen. Ved verbal kommunikation er det hvor klart og tydeligt den modtagne information er og ved morse er det hvor let eller svært det er skelne mellem de enkelte tegn.

 1. Ulæseligt
 2. Kun lige læseligt, nogle ord kan skelnes
 3. Læsbart med meget besvær
 4. Læsbart med stort set ingen vanskelighed
 5. Perfekt læsbart

Anden del af koden er Styrke. Styrke er en vurdering af hvor stærkt det modtagne signal er hos modtager. Hvis modtagestationen har Signalstyrkemeter (ofte kaldt S-meter) kan en aflæsning her give en indikation af styrken og ellers vil det bero på en vurdering i forhold til skalaen herunder.

 1. Svagt signal, næsten ikke observerbart
 2. Meget svagt
 3. Svagt
 4. Rimeligt
 5. Rimeligt godt
 6. Godt
 7. Moderat stærkt
 8. Stærkt
 9. Meget stærkt signal

Sidste del af koden er Tone. Tone anvendes kun i forbindelse med morse (CW) og bliver derfor ikke anvendt i forbindelse med verbal kommunikation.

 1. 60 eller 50 a.c eller mindre, meget grov og bred
 2. Meget grov a.c., meget ru og bred
 3. Ru a.c. tone, ensrettet men ikke filtreret
 4. Ru tone, nogen spor af filtrering
 5. Filtreret ensrettet a.c. men stærk ripple-moduleret
 6. Filtreret tone, tydeligt spor af ripple-modulation
 7. Næsten ren tone, spor af ripple-modulation
 8. Næsten perfekt tone, svagt spor af ripple-modulation
 9. Perfekt tone, ingen spor af ripple eller anden uønsket modulation

 

Ved verbal kommunikation vil RST-koden kun bestå af R og S. Rapporten til sender kan være med koden "59" for "Perfekt læsbarhed" og "Meget stærkt signal". Ofte udtales rapporten som "Five" "Nine". Hvis der i forbindelse med det modtagne signal aflæses styrke på S-meter som f.eks. 30dB kan denne information sendes med i rapporten til sender.